भानु नगर कार्यपालिकाको बैठकमा विवाद ,विवाद हुँदा माइन्यूट च्यातियो

दमौली , ३० भदौं , भानु नगर कार्यपालिकाको बैठकमा मंगलबार विवाद भएको छ । केन्द्र स्थान्तरणको विषयलाई लिएर भानु नगर कार्यपालिकाको बैठकमा विवाद भएको हो ।
बैठकमा विवाद हुँदा माइन्यूट च्याताच्यात समेत भएको छ ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s