व्यास १ तालघारेमा सोमबार आएको बाढीले पानी फ्याक्ट्रीमा बाढीले पुरयाएको क्षति ।तस्बिर सौजन्यःबृषराज श्रेष्ठ ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s